XENIUM XE Plug+Play DSP VERSTÄRKER

XE6440-DSP

6-Kanal Class D Digital Verstärker mit

8-Kanal DSP Prozessor 32bit, 192khz

4 x 40/60 Watt RMS @ 4/2 Ohm +

2 x 70/100 Watt RMS @ 4/2 Ohm

XE4240-DSP

4-Kanal Class D Digital Verstärker mit

8-Kanal DSP Prozessor 32bit, 192khz

4 x 40/60 Watt RMS @ 4/2 Ohm

ESX Car Audio Systems, Audio Design GmbH  © 2019 |  Alle Rechte vorbehalten  |  Impressum